Nu kan du starta nätverk!

HUU-Rådet-WEB030Vill du, din förening eller ditt distrikt utvecklas och lära er nya grejer? Vill ni träffa likasinnade och byta erfarenheter? Då kan ni starta ett nätverk!

Nätverken kan fungera på två olika sätt:

  • Det ena är ett mentorsnätverk där medlemmarna i nätverket kopplas ihop med en mer erfaren person inom nätverkets ämne.
  • Den andra modellen är ett nätverk där alla delar erfarenheter med varandra, om nätverkets ämne.

Nätverken kan handla om precis det ni har behov av, allt från hur ni utvecklar era event, jobbar med likabehandling i er förening eller hur ni blir bättre på just det ni älskar inom spelhobbyn.

Läs mer »

Tipslistan – om trans på lajv

Tipslistan-om-trans-på-lajv

På Prolog 2015 samlades 17 stycken lajvare med transerfarenheter på utvecklingsforumet Att lajva utanför könsnormerna. Då påbörjades arbetet med den här tipslistan och gruppen Translajvare grundades. På Prolog 2016 hölls flera föreläsningar och seminarier som behandlade könstillhörighet och lajv, och arbetet med listan fortsatte. Tipslistan är ett samarbete och besvarar frågor som translajvare ofta hört ställas samt andra viktiga frågor som borde lyftas!

Här hittar du TIPSLISTAN som pdf!

Det här är en lista med tips till dig som är lajvare eller lajvarrangör om hur du kan göra världen lite lättare för transpersoner. Hur ska du göra? Vad ska du tänka på? Vad ska du säga och vad bör du låta bli att göra?

Spelrörelsen – större än någonsin!

Sverok växer! Den organiserade nördgemenskapen blir hela tiden större och i år har vi ökat våra medlemssiffror ordentligt från 83 000 medlemmar i 1300 föreningar till 101 000 medlemmar i 3600 föreningar.

Mycket av detta kan tillskrivas till den reform vi genomförde inspirerade av Scouterna som innebär att föreningar kan välja att anta avdelningar som en del av sin förening. Det är en reform för demokratins skull och nedan besvaras några av de vanligaste frågorna vi har fått hittills.

Vad är en huvudförening?
En huvudförening är en förening som har avdelningar.

Vad är en avdelning?
En avdelning är som en förening. Den största skillnaden är att avdelningen oftast beslutar att inte ta hand om sin egen ekonomi eller revision utan överlåter i normalfallet detta till huvudföreningen. Avdelningen har alltså eget årsmöte, egen styrelse och har ett eget demokratiskt lärande.

Läs mer »